Ročník 2018

Tento ročník se konal v středu 21. listopadu 2018.

Na půdě 3. lékařské fakulty UK proběhl ve středu 21. listopadu 2018 již 5.ročník Veletrhu práce TRIMED JOB 2018, který navštívilo mnoho studentů a absolventů. Cílem veletrhu je přiblížit studentům jednotlivé lékařské obory, jejich možnosti uplatnění po ukončení studia a radosti i úskalí života lékaře. Akce se konala ve spolupráci s Institutem klinické a experimentální medicíny a Registrem dárců krvotvorných buněk.

Záštitu poskytl děkan 3. lékařské fakulty prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. „Akci je stále kam posouvat. Rádi bychom rozšířili počet vystavujících i s mezinárodní účastí. Našim tajným přáním je účast ministra zdravotnictví,“ řekl k loňskému ročníku Tomáš Sychra, hlavní organizátor a student 3.lékařské fakulty. Dovolujeme si tvrdit, že se nám všechna předsevzetí podařila naplnit.

Zahraniční sekce se těšila velké oblibě studentů, posluchárna byla při většině přednášek zaplněná do posledního místa. Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MBA promluvil o personální situaci a zvyšování kapacit studijních prostor a prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD. hovořil o poatestačním vzdělávání.

Program

Medailonky

Booklet

Ohlasy v médiích

 Medical Tribune

Zdravotnictví a medicína

Český rozhlas Regina