Dne 22. listopadu 2016 se na děkanátu 3. LF konal již 3. ročník veletrhu práce ve zdravotnictví TRIMED JOB 2016. Podobně jako v předchozích ročnících proběhly přednášky významných představitelů současné medicíny, lékařů ze zahraničí a prezentace zdravotnických zařízení. Studenti se díky prezentacím jednotlivých zařízení mohli seznámit s jednotlivými zařízeními a získat potřebné informace k rozhodování o své budoucí kariéře. Během přednášek se představilo mnoho odborníků, mezi nimi například Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. nebo Doc. MUDr. Petr Toušek, Ph.D., který v rámci cyklu Medicína jako věda seznámil studenty s novinkami z oboru intervenční kardiologie.

Více informací o vystavujících společnostech najdete v online katalogu.