Přednášky | Konzultace | Nemocnice | Volné pozice

Cílem je přiblížit studentům a absolventům lékařské fakulty jejich možnosti po ukončení studia a pomoci jim při důležitých rozhodnutích týkajících se jejich následného pracovního uplatnění.

O veletrhu Partneři
Vše, co potřebujete vědět

O veletrhu

Vítejte na oficiálních stránkách Veletrhu práce 3. lékařské fakulty TRIMED JOB. Cílem akce je přiblížit studentům a absolventům lékařské fakulty jejich možnosti po ukončení studia a pomoci jim při důležitých rozhodnutích týkajících se jejich následného pracovního uplatnění případně praxí během samotného studia. Program letošního ročníku je zaměřen na magisterský obor Všeobecné lékařství a bakalářské obory Fyzioterapie a Všeobecná sestra. Nově bude probíhat program i pro studenty a absolventy anglického kurikula. Veletrh se bude konat ve středu 21.listopadu 2018 pod záštitou pana děkana prof. MUDr. Petra Widimského, DrSc. Kromě prezentace zdravotnických zařízení se účastníci mohou těšit na velké množství zajímavých přednášek uznávaných odborníků z lékařského prostředí, které studentům přiblíží jednotlivé obory ze zcela jiného úhlu, než jak je tomu při standardní výuce. Další informace o vystavovatelích a programu přednášek budou zveřejněny postupně.

Novinky můžete sledovat také na naší facebookové stránce.

video z veletrhu

TRIMED JOB 2017

Pokud byste nás potřebovali

Kontaktovat




TRIMED - spolek studentů 3. LF UK,
Ruská 87, 100 00, Praha 10
+420 777 976 862 (hl. organizátor Tomáš Sychra)