O Trimedu

Za organizací celého veletrhu stojí studenti 3. lékařské fakulty UK po záštitou studentského spolku TRIMED (www.trimed.cz). Trimed je spolek studentů, který funguje již od roku 1996. Od té doby výrazně formuje společenské dění na fakultě prostřednictvím široké škály akcí od neformálních společenských víkendů v přírodě po velkolepé události jako jsou například Reprezentační ples nebo Studentská vědecká konference. Jejich počet se nyní pohybuje kolem dvaceti ročně. Veletrh probíhá již od prvního ročníku pod záštitou děkana naší fakulty, organizaci ovšem zastřešují pouze samotní studenti ve svém volném čase.

Organizační tým TRIMEDJOB

Historie veletrhu sahá do roku 2014, kdy po více než ročních přípravách proběhl pod vedení tehdejšího hlavního organizátora, Jakuba Polácha, první ročník. Od té doby prošlo organizačním týmem již mnoho členů a celý veletrh se posunul o mnoho dále. V současné době čítá organizační tým zhruba 13 členů, ale za samotným veletrhem stojí i nespočet dalších dobrovolníků, kteří pomáhají hlavně s chodem samotného dne konání veletrhu

Hlavní organizátoři

Nikol Mravcová
Valerie Sobková

Organizace sekce vystavovatelů

Ema Janáčová
Daniel Kounek
Jáchym Drašar

Organizace sekce přednášejících

Andrej Jasovský
Tereza Bečvářová
Nikola Moravcová
Lucie Hrubá
Tereza Entlerová

Organizace sekce recepce

Tamara Maňáková
Paula Mihoková
Aneta Mynářová

Napsali o nás

S každým dalším ročníkem se veletrh posouvá dále, pomalu se dostáváme do povědomí veřejnosti i médií.