Pro prezentaci Vašeho zdravotnického zařízení v rámci Veletrhu práce 3. lékařské fakulty TRIMED JOB existuje několik možností. Podrobnosti s Vámi individuálně projednáme v průběhu další komunikace. Zde naleznete přehled základních kategorií a možnosti prezentace.

Kategorie “vystavovatel”

Poskytnutí plochy 1,5 x 1,5 m2 pro stánek prezentující Vaše zdravotnické zařízení po celý den veletrhu, poskytnutí vybavení pro stánek (připojení k WIFI, elektrický proud, stůl, židle), prostor v oficiálním on-line bookletu Veletrhu veřejně dostupném na našich webových stránkách.

Cena pro rok 2019: 8 000 Kč

Kategorie “malý vystavovatel”

Poskytnutí plochy 1 x 1 m2 pro stánek prezentující Vaše zdravotnické zařízení po celý den veletrhu, poskytnutí vybavení pro stánek (připojení k WIFI, elektrický proud, malý stůl, židle).

Cena pro rok 2019: 3 000 Kč

Kategorie “hlavní partner”

Poskytnutí plochy 5 x 3 m2 v hlavním prostoru atria pro stánek prezentující Vaše zdravotnické zařízení po celý den veletrhu (připojení k WIFI, elektrický proud, stůl, židle), časový limit minimálně 2×20 minut pro dvě prezentace v přednáškové místnosti v čase podle programu stanoveného před zahájením Veletrhu, upravené logo Vaší společnosti na oficiálních bannerech akce, prostor v oficiálním on-line bookletu Veletrhu veřejně dostupném na našich webových stránkách.

Další možnosti

  • Pouze prostor v oficiálním bookletu veletrhu veřejně dostupném na našich webových stránkách – 1 500 Kč
  • Pouze distribuce letáků v den konání veletrhu – 1 000 Kč
  • Projekce videa na televizi ve vestibulu fakulty – 500 Kč

Pro všechny vystavovatele bude zajištěn organizátory servis jak před začátkem, tak i v průběhu Veletrhu. Komunikace probíhá především cestou e-mailu trimed.job@gmail.com s přiděleným členem organizačního týmu. Každému vystavovateli je poskytnut individuální přístup a případná nabídka dlouhodobé spolupráce.

 

Organizátorka vystavovatelské sekce: Nikol Mravcová (tel. +420 774 991 139)