O Nemocnici

 • jsme nemocnice s více než 120 letou tradicí
 • zakládáme si na špičkovém vybavení na všech našich odděleních
 • každý rok investujeme do nákupu nových přístrojů
 • naší prioritou je vysoká kvalita péče a důvěra
 • poskytujeme kvalitní následnou a domácí péči
 • poskytujeme nadstandartní péču díky moderním bezbolestným metodám léčby
 • spolupracujeme s fakultními nemocnicemi
 • mám špičkové zdravotnické týmy
 • více než desetiletá historie dobrovolnictví 

Vize nemocnice

 • Poskytování zdravotní péče na vysoce odborné a profesionální úrovni
 • Bezpečnost pacientů
 • Neustálé zvyšování kvality poskytované péče
 • Nemocnice otevřená, přátelská a dobře komunikující uvnitř a navenek
 • Nemocnice transparentní a ekonomicky soběstačná
 • Udržení akreditace nemocnice

Nemocnice v číslech

 • 13 lůžkových akutních oddělení, 2 lůžkové pracoviště oddělení následné péče
 • 23 oddělení včetně komplementu
 • 84 odborných ambulancí 
 • 490 lůžek akutních
 • 128 lůžek oddělení následné péče
 • téměř 1.400 porodů (v roce 2018 – 1301 porodů/1310 dětí, v roce 2017 – 1382/ 1392 dětí)
 • 11.708 operačních výkonů v roce 2018
 • 396 049 ambulantních vyšetření za rok 2018

Kariéra v Klaudiánově nemocnici

Co vám nabízíme?

 • zajištění výkonu odborné praxe v akreditovaném zařízení
 • přímé odborné vedení zkušeného kolegy
 • odbornou a jazykovou přípravu k aprobační zkoušce
 • veškeré pracovní pomůcky a oblečení

Stipendijní program

Jedná se o formu podpory a motivační opatření, zeměřené na posílení zájmu studentů studujícíchprogramy určené k získání odborné způsobilosti lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků, v oborech akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 • žáci 3. a 4. ročníku, studující obory – stipendium ve výši  1 500 Kč měsíčně
  • Praktická sestra
  • Laboratorní asistent 
 • studenti od 1. do 3. ročníku vyššího odborného nebo bakalářského studia oboru – stipendium ve výši  3 000 Kč  měsíčně
  •  Všeobecná sestra
  • Dětská sestra
  • Porodní asistentka
  • Zdravotnický záchranář
  • Zdravotní laborant
  • Radiologický asistent
 • studenti 5. a 6. ročníku lékařské fakulty obor – stipendium ve výši  5 000 Kč  měsíčně
  •  všeobecné lékařství

Zaměstnanecké benefity

 • příjemné pracovní prostředí v moderní a přístrojově vybavené nemocnici
 • perspektivu uplatnění v mnoha oborech
 • základní dovolenou v trvání pěti týdnů a dodatkovou dovolenou na vybraných pracovištích
 • placené volno v trvání až dva týdny na účast na odborných seminářích, kongresech a jiných formách vzdělávání
 • možnost hrazení všech nákladů spojených s dalším vzděláváním
 • zvýhodněné pracovní podmínky pro matky malých dětí včetně možnosti jejich umístění ve vlastní školce nebo v dětské skupině
 • možnost ubytování ve vlastních ubytovnách nemocnice
 • zvýhodněné stravování ve vlastní jídelně nemocnice
 • příspěvky na penzijní pojištění nebo životní pojištění (1000,- Kč) a rekreaci zaměstnanců (2000,- Kč) a dětí (1000,- Kč) – při minimálním úvazku 0,5 (nárok vzniká po odpracovaném 1 roce)
 • levnou dovolenou ve vlastním rekreačním zařízení nemocnice
 • nadstandardní lékařská péče pro blízké rodinné příslušníky v Klaudiánově nemocnici

Dobrovolnické centrum

Již desátým rokem v naší nemocnici funguje dobrovolnické centrum. Posláním dobrovolníků je udržovat pacienty v kontaktu se zdravým světem, posilovat jejich duševní klid a pohodu, rozvíjet snahu o uzdravení se a vnést do nemocnice více lidského kontaktu.

Kontakt

Ing. Alena Haiblíková – specialista náboru
email: alena.haiblikova@onmb.cz
tel.: 727 969 043
web: www.klaudianovanemocnice.cz
adresa: Třída Václava Klementa 147, 293 01, Mladá Boleslav