O nemocnici

Akciová společnost Nemocnice Tábor, a. s., se snaží neustále zvyšovat úroveň poskytovaných zdravotnických služeb. Poskytuje služby v lůžkové a ambulantní péči pro spádový region 100 000 obyvatel. V nemocnici pracuje témě 1000 zaměstnaců a z toho je 140 lékařů a přes 400 sestřiček. Ročně v nemocnici hospitalizují 21 000 pacientů a ošetří 340 000 ambulantních pacientů.

V současné době se nemocnice pyšní novým moderním a vysoce komfortním gynekologicko-porodnickým oddělením, novým, lehce přístupným oddělením anesteziologicko-resuscitačním disponujícím jednotnou moderní přístrojovou technikou, a šesti novými vestavnými operačními sály vybavenými nejmodernějšími přístroji, které se v současné době používají. Celková nadčasová koncepce operačních sálů umožňuje i v budoucnu využití nových technologií. 

V červnu 2015 získala táborská nemocnice již podruhé certifikát CZECH Stability Award. Nemocnice také dosáhla v ratingovém hodnocení nejvyššího možného stupně AAA – excelentní. Společnost se tak řadí mezi nejstabilnější firmy v České republice. V listopadu 2013 získala Nemocnice Tábor Akreditaci SAK na 3 roky. V květnu 2012 získala Nemocnice Tábor Certifikát Bezpečná nemocnice.

V rámci projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihočeském kraji“ jsme v naší firmě obsadili pracovní místo, které je spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státní.

Co nabízíme budoucím zaměstnancům?

 • Budete pracovat ve stabilní společnosti, nedávno jsem oslavili výročí 80 let od založení
 • Dostanete u nás smlouvu na plný pracovní úvazek (pokud budete chtít, jsem otevřeni i možnosti zkráceného úvazku a pružné pracovní době)
 • Po zapracovaní je samozřejmostí návrh na trvalý pracovní poměr
 • Samozřejmostí je u nás pracovní doba v souladu se zákoníkem práce
 • Nabízíme cenově výhodné stravování ve vlastní jídelně
 • Budete pracovat v moderním prostředí a s moderními přístroji, v nemocnici jsme prošli rozsáhlou rekonstrukcí na několika úrovních – nové přístroje, operační sály, modernizace vybavení a v neposlední řadě i přestavba či výstavba úplně nových pavilonů

Co nabízíme lékařům:

 • Finančně pomůžeme při zajištění ubytování
 • Nabízíme náborový příspěvek dle praxe a stupně vzdělání
 • Zaručujeme specializační vzdělání zcela bez smluvního závazku, žádná kvalifikační dohoda (jelikož jsme držiteli akreditace pro další vzdělávání, další odborný a profesní růst je zajištěn)
 • Garantujeme dostatečný počet zkušených atestovaných lékařů, kteří dohlíží na čerstvé absolventy
 • Medikům v 5. a 6. ročníku LF poskytneme stipendijní příspěvek až 10.000,- měsíčně

Benefity pro zaměstnance

 • Příspěvek na penzijní pojištění
 • Týden dovolené navíc nad rámec zákoníku práce
 • Podpora vzdělávání a rozvoje
 • Exim Tours, slevy na zájezdech
 • Makro slevová karta
 • Lékařská knihovna
 • Zvýhodněný zaměstnanecký tarif poskytovatele mobilních služeb O2
 • Sleva do lékárny 10%

Co nabízíme studentům?

Studentům zdravotnických oborů nabízíme možnost praxe na oddělení dle jejich výběru včetně dobrovolných praxí dle zájmu studenta na kterémkoliv oddělení.

Obecné podmínky nástupu na praxi studentů:

 • nutnost předchozí domluvy praxe na oddělení nebo přímo s referentkou vzdělávání
 • kromě povinných praxí ze základních oborů nabízíme též praxe z volitelných oborů (tedy tzv. dobrovolné stáže) nebo ošetřovatelské praxe pro studenty prvních ročníků, v tomto případě lze smlouvu na praxi uzavřít přímo s konkrétním studentem
 • pojistná smlouva (odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu povolání) a náplň praxe jako povinná příloha každé smlouvy zajištující praxi (tyto přílohy obstarává studijní oddělení příslušné školy, se kterou je smlouva na praxi uzavírána)
 • proškolení studenta – BOZP, hygiena (na oddělení), mlčenlivost, bezpečnost informací (budova ředitelství – cca 5 min.) – student si domluví termín s referentkou vzdělávání, která mu předá veškeré potřebné formuláře
 • student musí mít vlastní oblečení, obuv, vizitku a musí být očkován proti přenosným nemocím
 • praxe v Nemocnici Tábor, a.s. je bezúplatná
 • praxi je nutné začít vyřizovat s dostatečným časovým předstihem (alespoň 1 měsíc předem!)

Ubytování/stravování během praxe studentů

 • Studenti a lékaři stážisté během své praxe/stáže mohou využít ubytovnu i jídelnu v areálu NT, a.s.
 • Volnou kapacitu ubytovny je nejprve nutné ověřit u správkyně ubytovny.
 • Cena ubytování: 200,-/týden – platí se hotově na pokladně NT, a.s. po ukončení stáže
 • Cena obědů: 40,- Kč – výběr z několika jídel (včetně salátu), není nutné předem objednávat, platí se hotově na pokladně přímo v jídelně

Aprobační praxe

 • Máme akreditaci na praktickou část aprobačních zkoušek.
 • Aktuálně v NT, a.s. připravujeme několik zahraničních lékařů k aprobačním zkouškám.
 • Každý z nich má svého vlastního školitele, který lékaře ke zkoušce připravuje.
 • Volná školící místa je nutné předem ověřit na mailu lucie.belska@nemta.cz

Rezidenční místa

 • Nemocnice Tábor, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místa
 • Zdravotníkům nabízíme rezidenční místa pro zvyšování jejich odborné způsobilosti
 • Pravidelně vyhlašujeme výběrová řízení na rezidenční místa v lékařských i nelékařských oborech, která zveřejňujeme na tomto místě

Akreditace MZČR pro tyto obory specializačního vzdělávání:

 • Anesteziologie a resuscitace
 • Pediatrie
 • Gynekologie a Porodnictví
 • Gastroenterologie
 • Infekční lékařství
 • Lékařská mikrobiologie
 • Nefrologie
 • Nemocniční lékařství
 • Neurologie
 • Oftalmologie
 • Všeobecné praktické lékařství
 • Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
 • Onkochirurgie
 • Otorinolaryngologie
 • Patologická anatomie
 • Pneumologie a Ftizeologie
 • Psychiatrie
 • Radiologie a zobrazovací metody
 • Rehabilitační a Fyzikální medicína
 • Traumatologie
 • Vnitřní lékařství

Kontakt

NEMOCNICE TÁBOR, A.S.
tel.: 381 608 001
email: personalni@nemta.cz
web: www.nemta.cz
adresa: Kpt. Jaroše 2000, 390 03, Tábor