O nemocnici

Nemocnice Šumperk a.s. je všeobecnou nemocnicí s rozsáhlým lůžkovým a ambulantním zázemím, poskytující nejen základní, ale také specializovanou zdravotní péči. Disponujeme vysoce moderním vybavením včetně nové magnetické rezonance. V oblasti kvality a bezpečí poskytované péče jsme držitelem akreditačního certifikátu České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. či titulu Baby Friendly Hospital, v oblasti péče o zaměstnance pak vlastníme prestižní titul Human Employer. 

Naše pacienty léčíme v souladu s nejnovějšími medicínskými  postupy, přičemž důraz klademe především na komplexnost, vysokou kvalitu a bezpečnost poskytovaných zdravotních služeb. Prioritou naší práce je spokojený, správně diagnostikovaný a vyléčený pacient, k čemuž nám slouží řada vlastních  odborností, které mají pro správnou diagnostiku a léčebný  proces nezastupitelný význam. Velmi intenzivně se zaměřujeme na mezioborovou spolupráci a klademe velký důraz na prosazování této myšlenky jak v oblasti ošetřovatelské péče, tak také mezi lékaři.  

Většina našich oddělení je akreditovaná pro specializační vzdělávání lékařů, což je také jedním z faktorů záruky perspektivy,  stability a profesního růstu našich zaměstnanců. V oblasti nelékařských zdravotnických profesí jsme pak držiteli akreditací pro praktickou výuku v bakalářském oboru Porodní asistence a pro praktickou část specializačního studia v oboru „Aplikovaná fyzioterapie”, a stejně tak jsme držiteli pověření k provádění akreditovaného kvalifikačního kurzu „Sanitář”.


Nemocnice v číslech:

 • 300 000 pacientů ročně ošetříme ambulantně 
 • 20 000 pacientů ročně hospitalizujeme    
 • 8 000 operací je provedeno našimi lékaři
 • 1 300 pracovníků 
 • 900 dětí je u nás ročně přivedeno na svět 
 • 22 špičkově vybavených oddělení umožňuje péči v nejvyšším standardu

Nabídka pro budoucí zaměstnání

Jsme akreditováni pro specializované vzdělávání lékařů v předatestační přípravě, podporujeme odborný růst pracovníků, sami pořádáme odborné semináře, klademe důraz na týmovou spolupráci a dodržování etických norem.

Podporujeme studenty již během studia:

 • realizaci odborné praxe po celou dobu studia
 • příležitosti ke spolupráci formou brigády v průběhu studia
 • finanční stipendijní podporou pro vybrané nelékařské a lékařské obory až do 5000 Kč/měsíc
 • poskytnutí podpory pro závěrečné absolventské práce

Nemocnice Šumperk a.s. přijme v roce 2020 lékaře – absolventy na pracoviště:

 • operačních oborů
 • neoperačních oborů
 • komplementu


Neméně důležitá je péče o zaměstnance a jejich podpora. V tomto směru nabízíme řadu benefitů:

 • profesní růst – nabídka budoucího zařazení do specializovaného studia
 • nástupnický model a karierní postup v rámci interních výběrových řízení
 • podpora skloubení rodinného a pracovního života formou flexibilního pracovního úvazku
 • ubytování
 • mnoho dalších benefitů


Kontakt

Ing. Mgr. Renata Kleštincová – vedoucí personálního a mzdového oddělení
tel: 583 334 562, 607 925 72
email: renata.klestincova@nemocnicesumperk.cz
web: https://www.nemocnicesumperk.cz
adresa : Nerudova 640/41, 787 01, Šumperk


Ocenění