Moderní, ekonomicky stabilní nemocnice s celokrajskou působností, poskytující špičkové služby klientům kvalitním a motivovaným personálem.

O nemocnici

Nemocnice poskytuje zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní a lůžková základní a specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče a lékárenská činnost. Nemocnice provádí vědeckou, vzdělávací a informační činnost ve zdravotnictví, jíž se zejména rozumí provádění klinického hodnocení účinků léků a nové zdravotnické techniky, vědeckovýzkumná činnost, pregraduální výchova zdravotnických pracovníků, postgraduální a kontinuální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a zajištění činnosti odborné knihovny.

Nemocnice Jihlava je největší nemocnicí v Kraji Vysočina. Máme akreditovaná pracoviště na specializační vzdělávání lékařů. Jsme výukové pracoviště pro studenty LF MU Brno. 200 lékařů poskytujeme péči na 706 lůžkách, z toho 62 je lůžek JIP.

Podpora vzdělávání

 • Cena ředitele za vzdělávací aktivity
 • Odměna za nejaktivnějšího přednášejícího
 • Odměna za nejlepší publikaci
 • Jednorázová odměna při úspěšném ukončení doktorandského studia
 • Nositelům akademických titulů Ph.D. a CSc. přiznání osobního příplatku

Jihlavská medicínská akademie (JIMEA)

 • Jihlavská medicínská akademie JIMEA – rozvíjí a podporuje vzdělávání a výchovnou činnost
 • Je součástí Nemocnice Jihlava
 • Spolupracuje s LOK, ČLK, nemocnicemi kraje Vysočina, LF a dalšími institucemi
 • Aktivity v oblasti vzdělávací a výchovné činnosti
 • Vzdělávací akce jsou hodnoceny kredity ČLK
 • Konference, semináře – za účasti přednášejících z řad odborníků z NJ a z celé ČR
 • Publikace vzdělávacích materiálů v tištěné i elektronické formě, semináře pro mladé lékaře

Akreditované certifikované kurzy pro lékaře

 • Onkochirurgický – celý vzdělávací program
 • Medicína dlouhodobé péče – celý vzdělávací program
 • Foniatrie – celý vzdělávací program
 • Onkogynekologický – celý vzdělávací program

Zajišťujeme služby v centrech vysoce specializované péče

 • Centrum kardiovaskulární péče
 • Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem
 • Centrum vysoce specializované péče v oblasti onkogynekologie
 • Centrum vysoce specializované onkologické péče

Jsme moderní pracoviště a nabízíme zajímavé zaměstnanecké benefity!

 • Stipendium
 • Náborový příspěvek
 • Příspěvek na stravování je samozřejmostí
 • Zvýhodněné volání T – mobile pro zaměstnance a rodinné příslušníky, neomezený počet SIM karet
 • Příspěvek v podobě UNI šeků
 • Indispoziční volno
 • Poskytnutí nadstandardního pokoje pro zaměstnance bezplatně
 • Volný vstup na veškeré skupinové lekce i do posilovny ve vybraných pobočkách Fitpeople
 • Zvýhodněné pojištění zodpovědnosti za škodu při výkonu povolání
 • Zaměstnanecké slevy v lékárně a vybraných obchodech

Kontakty

Nemocnice Jihlava
web: www.nemji.cz
adresa: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

MUDr. Lukáš Velev, MHA – ředitel
tel.: 731 430 488
e-mail: velevl@nemji.cz

Ludmila Pysková – vedoucí oddělení personální a mzdové
tel.: +420 731 430 496, +420 567 157 644
e-mail: pyskoval@nemji.cz