O zdravotním zařízení

Společnost Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. Konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov. Transformací nemocnic bylo rozhodnuto o významné změně způsobu organizace a zabezpečení poskytování zdravotní péče v kraji. Vzniklo tak unikátní zdravotní zařízení, jehož prostřednictvím je pro občany Ústeckého kraje zajišťována dostupná a přitom maximálně efektivní a hospodárná síť, poskytující zdravotní péči, která svou kvalitou odpovídá nejmodernějším trendům v medicíně.

Společnost Krajská zdravotní, a. s., je s více než sedmi tisíci zaměstnanci jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji.

Naši misi je zajišťovat komplexní, kvalitní, bezpečnou a dostupnou zdravotní péči primárně obyvatelům Ústeckého kraje. Vyznáváme hodnoty jako profesionalita, vlídnost a otevřenost vůči klientům.

Proč pracovat v Krajské Zdravotní, a. s.?

 • Lékaře i sestry potřebujeme a proto je i řádně odměníme za jejich práci
 • Podporujeme naše zaměstnance v dalším vzdělávání a jejich profesním růstu
 • Řada oborů s nejvyšším stupněm akreditace (114 akreditovaných oddělení)
 • Práce pro úspěšnou a dynamicky se rozvíjející zdravotnickou organizaci
 • Možnost stabilizačního příspěvku
 • Rozsáhlý stipendijní program pro studenty – podporujeme vás už od začátku
 • Zaměstnanecké benefity jsou samozřejmost (5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování aj.)
 • Výborná dojezdová vzdálenost z Prahy a okolí

Stipendijní program pro školní rok 2020/2021

Obecné informace

Stipendium je určeno na úhradu nákladů spojených se studiem. Bližší informace lze získat v pracovních dnech u paní Bc. Moniky Andrlíkové
Kontakt – telefon: 477 117 950, mobil: 604 239 543 nebo e-mail: Monika.Andrlikova@kzcr.eu

Podmínky programu, formulář žádosti a vzor smlouvy naleznete na stránkách nf.kzcr.eu

10 000 kč/měsíc

 • pro studenty 4. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oborech LÉKAŘ, ZUBNÍ LÉKAŘ, FARMACEUT
 • studenty 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oboru VŠEOBECNÁ SESTRA, DĚTSKÁ SESTRA, PORODNÍ ASISTENTKA, ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ, ZDRAVOTNÍ LABORANT, RADIOLOGICKÝ ASISTENT, FYZIOTERAPEUT, ERGOTERAPEUT
 • studenty 4. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo studentů 1. a vyššího magisterského navazujícího prezenčního studia v oborech PSYCHOLOG, LOGOPED (s předpokladem následného získání specializované způsobilosti ve zdravotnictví)

5 000 kč/měsíc

 • studenty 3. a vyššího ročníku středoškolského prezenčního studia v oboru ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (praktická sestra)

225 000 kč/měsíc

 • studeny 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oborech LÉKAŘ, kteří deklarují zájem působit v konkrétních odštěpných závodech Krajské zdravotní, a. s., v oborech s dlouhodobým nedostatkem lékařů: stipendium ve výši 50% roční částky stipendia za 4. ročník (tzn. 50 000 Kč) + 75% roční částky stipendia za 5. ročník (tzn. 75 000 Kč) + stipendium ve výši 10 000 Kč/měsíc v akademickém roce 2020/2021, tedy celkem 225 000 Kč.

Obory s dlouhodobým nedostatkem lékařů dle jednotlivých odštěpných závodů Krajské zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.

 • Neurologické oddělení
 • Anesteziologicko-resuscitační oddělení
 • Otorinolaryngologické oddělení
 • Rehabilitační oddělení
 • Radiodiagnostické oddělení
 • Interní oddělení
 • Chirurgické oddělení
 • Dětské a dorostové oddělení

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 • Plicní oddělení
 • Onkologické oddělení
 • Klinika urologie a robotické chirurgie
 • Patologické oddělení
 • Neurologické oddělení
 • Kardiologická klinika
 • Nefrologicko-dialyzační oddělení
 • Psychiatrické oddělení
 • Klinika úrazové chirurgie
 • Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
 • Chirurgické oddělení

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z

 • Radiodiagnostické oddělení
 • Ortopedické oddělení
 • Chirurgické oddělení
 • Gynekologicko-porodnické oddělení
 • Neurologické oddělení

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

 • Chirurgické oddělení
 • Neurologické oddělení
 • Psychiatrické oddělení
 • Dětské a dorostové oddělení
 • Plicní oddělení
 • Anesteziologicko-resuscitační oddělení
 • Radiodiagnostické oddělení
 • Interní oddělení
 • Otorinolaryngologické oddělení
 • Gynekologicko-porodnické oddělení

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.

 • Onkologické oddělení
 • Interní oddělení
 • Ortopedické oddělení
 • Hematologicko-transfuzní oddělení
 • Oddělení nukleární medicíny
 • Dětské a dorostové oddělení
 • Gynekologicko-porodnické oddělení
 • Radiodiagnostické oddělení
 • Neurologické oddělení
 • Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Kontakty

Krajská zdravotní, a.s. přijme lékaře a všeobecné sestry

Úsek řízení lidských zdrojů – Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová
email: vlasta.kasparova@kzcr.eu
tel.: +420 477 117 960
web: www.kzcr.eu

Nemocnice Děčín, o.z.
Jitka Čtvrtníková – Personální a mzdové oddělení
email: Jitka.Ctvrtnikova@kzcr.eu
tel.: 412 705 204
adresa: U Nemocnice 1, 405 99, Děčín II

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Veronika Soukupová – Personální a mzdové oddělení
email: Veronika.Soukupova@kzcr.eu
tel.: 477 117 954
adresa: Sociální péče 3316 /12A, 400 11, Ústí nad Labem

Nemocnice Teplice, o.z.
Jana Dobiášová – Personální a mzdové středisko TP
email: Jana.Dobiasova@kzcr.eu
tel.: 417 519 493
adresa: Duchcovská 53, 415 29, Teplice

Nemocnice Most, o.z.
Bc. Jana Mackovčinová – Personální a mzdové oddělení
email: Jana.Mackovcinova@kzcr.eu
tel.: 478 032 548
adresa: J.E.Purkyně 270, 434 64, Most

Nemocnice Chomutov, o.z.
Alena Bezaniuková – Personální a mzdové středisko
email: Alena.Bezaniukova@kzcr.eu
tel.: 474 447 566
adresa: Kochova 1185, 430 12, Chomutov