O zařízení

Karlovarská krajská nemocnice (KKN) je největším zdravotnickým zařízením v Karlovarském kraji. Zahrnuje nemocnice v Karlových Varech a Chebu, kde poskytuje akutní i následnou, lůžkovou a ambulantní zdravotní péči v základních, specializovaných a superspecializovaných oborech.

KKN prošla v uplynulých letech rozsáhlou stavební i přístrojovou modernizací. Zahrnovala například výstavbu nového pavilonu akutní medicíny v Karlových Varech, stavbu nového pavilonu A v nemocnici v Chebu a další.

Z hlediska přístrojového vybavení KKN patří mezi špičkově vybavená pracoviště a to i díky úspěšnému využívání dotačních titulů EU. V současné době probíhá rekonstrukce zbývající části nemocnice v Chebu a ve fázi projektové přípravy je generel nemocnice Karlovy Vary, který zakončí její kompletní rekonstrukci.


Nabídka pro studenty

Praxe

 • praxe jsou u nás možné pro všechny ročníky
 • studentům nabízíme praxi i pracovní uplatnění na všech uvedených pracovištích KKN tj. (jak Karlovy Vary, tak Cheb)
 • snažíme se během praxe o zapojení studenta do odbornějších výkonů
 • garantujeme ubytování zdarma

Stipendia

 • poskytujeme studentům SZŠ, VOZŠ, VŠZ, LF
 • zaměstnancům KKN na studium při zaměstnání
 • výše stipendia se odvíjí dle ročníku studia

Profesní rozvoj

 • rychlý profesní růst brzy po nástupu v aktivním procesu, ambulance, operační sály, služby
 • zvyšování a prohlubování kvalifikace 
 • specializační vzdělávání bez časové prodlevy (školitel vždy zajištěn při nástupu do zaměstnání), umožnění studijního placeného volena dle Zákoníku práce, při nástupu se neuzavírá Stabilizační dohoda!
 • podporu dalšího vzdělávání při zaměstnání


Staráme se o naše zaměstnace!

Pracovní příležitosti v naších nemocnicích

 • zaměstnání na plný úvazek či částečný dle možností zájemce
 • zvyšování a prohlubování kvalifikace 

Akreditace pro nové vzdělávací programy v rámci všech pracovišť KKN

 • Ambulance bolesti + BMI – Biomedicínské inženýrství 
 • Dětské oddělení 
 • Emergency (nízkoprahová) 
 • Gynekologicko-porodnické oddělení 
 • Chirurgické oddělení 
 • Infekční oddělení 
 • Interní oddělení (gastroenterologie, hematologie, diabetologie) 
 • Kardiocentrum 
 • Klinická psychologie 
 • Kožní oddělení 
 • Lékárna 
 • Neurologické oddělení 
 • Nutriční ambulance 
 • Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
 • Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH) 
 • Oddělení klinické mikrobiologie 
 • Oddělení nukleární medicíny 
 • Onkologické oddělení 
 • ORL – ušní, nosní, krční 
 • Ortopedické oddělení 
 • Patologicko-anatomické oddělení 
 • Plicní oddělení (TRN) 
 • Radiodiagnostické oddělení 
 • Rehabilitační oddělení 
 • Transfuzní oddělení 
 • Traumatologie 
 • Urologické oddělení

Benefity

 • rezidenční místa pro lékaře 
 • pomoc při zajištění ubytování/bytu 
 • příspěvek na stravování 
 • výhodný mobilní tarif 
 • příspěvek na penzijní připojištění 
 • 5 týdnů dovolené + 3 dny zdravotního volna 
 • výhodné tarify pro mobilní telefon a další…


Kontakty

Karlovarská krajská nemocnice a. s. – Nemocnice v Karlových Varech
email: info@kkn.cz
web: www.nemkv.cz
adresa: Bezručova 1190/19, 360 01, Karlovy Vary

Karlovarská krajská nemocnice a. s. – Nemocnice Cheb
email: info@kkn.cz
web: www.nemcheb.cz
adresa: K Nemocnici 1204/17, 350 02, Cheb

Lékařský personál – Mgr. Jana Zahálková
tel. : +420 734 360 278
email: jana.zahalkova@kkn.cz

Nelékařský personál – Renata Mazelová
tel. : +420 723 936 433
email: renata.mazelova@kkn.cz