Za organizací celého veletrhu stojí studenti 3. lékařské fakulty UK po záštitou studentského spolku TRIMED (www.trimed.cz). Trimed je spolek studentů, který funguje již od roku 1996. Od té doby výrazně formuje společenské dění na fakultě prostřednictvím široké škály akcí od neformálních společenských víkendů v přírodě po velkolepé události jako jsou například Reprezentační ples nebo Studentská vědecká konference. Jejich počet se nyní pohybuje kolem dvaceti ročně. Veletrh probíhá již od prvního ročníku pod záštitou děkana naší fakulty, organizaci ovšem zastřešují pouze samotní studenti ve svém volném čase.

Organizační tým

Historie veletrhu sahá do roku 2014, kdy po více než ročních přípravách proběhl pod vedení tehdejšího hlavního organizátora, Jakuba Polácha, první ročník. Od té doby prošlo organizačním týmem již mnoho členů a celý veletrh se posunul o mnoho dále.

V současné době čítá organizační tým zhruba 8 členů, ale za samotným veletrhem stojí i nespočet dalších dobrovolníků, kteří pomáhají hlavně s chodem samotného dne konání veletrhu

Marie Stará

Hlavní organizátorka

Marie je součástí organizačního týmu od roku 2017, kdy se ujala organizace vystavovatelské sekce. Rychle se stala nepostradatelnou součástí týmu a v roce 2019 vedení akce přebrala.

Nikol Mravcová

Organizátorka sekce vystavovatelů

Nikol je členem organizačního týmu od roku 2018. Její prací je hladký průběh prezentace vystavovatelů během veletrhu, ale i neméně důležitá komunikace s vystavovateli před veletrhem.

Ema Janáčová

Organizátorka sekce vystavovatelů

Emka se k organizačnímu týmu připojila v roce 2019. Společně s Nikol a Danem zajišťuje komunikaci s vystavovateli před akcí i po akci.

Daniel Kounek

Organizátor sekce vystavovatelů

Daniel je členem organizačního týmu od roku 2019. Podílí se hlavně na komunikaci a péči o vystavovatele veletrhu.

Tamara Maňáková

Organizátorka sekce propagace

Tamča se k organizačnímu týmu připojila v roce 2019. Náplň její práce spočívá v snadném průběhu akce a prvotním kontaktu s návštěvníky a vystavovateli již na recepci. Od roku 2020 se ujme sekce komunikace s médii a návštěvníky.

Valerie Sobková

Organizátorka sekce přednášející

Valča je členem organizačního týmu od roku 2018, kdy zajišťovala hlavně komunikaci s médii a návštěvníky. Od roku 2019 se ujala i organizace sekce přednášejících.

Kateřina Koudelková

Organizátorka zahraniční sekce

Kačka se k organizačnímu týmu připojila v roce 2018 a rozšířila okruh přednášek i vystavovatelů o zahraniční sekci, která se těší velkému úspěchu.

Napsali o nás

S každým dalším ročníkem se veletrh posouvá dále, pomalu se dostáváme do povědomí veřejnosti i médií.

Ročník 2019

Ročník 2018

Ročník 2017

Ročník 2016