Pro prezentaci zdravotnických zařízení v rámci Veletrhu práce 3. lékařské fakulty TRIMED JOB jsou stanoveny dvě základní kategorie. Podrobnosti s Vámi individuálně projednáme v průběhu další komunikace.

Kategorie menší vystavovatel

Poskytnutí plochy 1,5 x 1,5 m2 pro stánek reprezentující Vaše zdravotnické zařízení od rána až po ukončení Hlavní sekce volného vystavování, prostor v oficiálním on-line bookletu Veletrhu veřejně dostupném v síti internet.

Kategorie hlavní partner

Poskytnutí plochy 5 x 3 m2 pro stánek reprezentující Vaše zdravotnické zařízení od rána až po ukončení Hlavní sekce volného vystavování (případně poskytnutí stolu a židlí), časový limit minimálně 20 minut pro prezentaci v přednáškové místnosti v čase podle programu stanoveného před zahájením Veletrhu, upravené logo Vaší společnosti na oficiálních bannerech akce, prostor v oficiálním on-line bookletu Veletrhu veřejně dostupném v síti internet.

Pro všechny vystavovatele bude zajištěn organizátory servis jak před začátkem, tak i v průběhu Veletrhu. Komunikace probíhá především cestou e-mailu trimed.job@gmail.com s přiděleným členem organizačního týmu. Každému vystavovateli je poskytnut individuální přístup a případná nabídka dlouhodobé spolupráce.